عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان سازمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 21 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال رضایت شغلی و احساس برابری

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • پیشینه تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • هدف (اهداف)تحقیق
 • هدف اصلی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیات تحقيق
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • حجم نمونه
 • ابزارهای جمع آوری اطلاعات
 • روش تحقیق
 • روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی رابطه بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان سازمان

پروپوزال رضایت شغلی و احساس برابری: مسئله یعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب.به عبارت دیگر، مسئله یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که میخواهیم باشیم. مسئله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم(Huber,1998).در ادامه پس از ارائه توضیحاتی در مورد موضوع، مسئله تحقیق حاضر نیز به صورتی گویا بیان خواهد شد.

سازمان های عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی، آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء عملکرد و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند. بهبود رضايت كاريکارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایت گرایانه از منابع انسانی است.امروزه توجهی که به بهبود رضايت كاري می شود، بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند.انسان ها برای ارائه بهترین کوشش های خود در راه تحقق اهداف سازمان،علاقمندند بدانند که به انتظارات، خواسته ها و نیازها یشان چگونه توجه می شود.

همان گونه که مستندات مختصر فوق الذکر نشان می دهند لزوم انجام تحقیقات مرتبط با رابطه احساس برابري و رضايت شغلي در کشور به منظور بهره برداری از مزایایتوجه آن به جامعه،به خوبی می توانند توجیه کننده مسئله تحقیق حاضر باشند.مسئله تحقیق حاضر تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب می باشد، که در نمودار ذیل نشان داده شده است.

پروپوزال فوق متشکل از 4 فرضیه است که همراه با مدل مفهومی باشد که در فایل تشریح شده است.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط