عنوان پروپوزال: بررسی رابطه ابعاد بازاریابی کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار کوچک و متوسط

رشته تحصیلی: کارآفرینی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 22 صفحه

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش تحقیق
 • جمع آوری داده ها
 • ابزار پژوهش
 • جمع آوری داده ها
 • تجزیه و تحلیل داده
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • پرسشنامه
 • منابع

مختصری از توضیحات

پروپوزال بازاریابی کارآفرینی بر عملکرد کسب و کار

امروزه با پیشرفت گسترده در حوزه کسب و کارها دیگر روش های سنتی بازاریابی برای فعالیت های کسب و کارهای کوچک و متوسط مناسب نمی باشد. و افراد کارآفرین نیازمند اقدامات جدید همچون بازاریابی کارآفرینی را بکار گیرند و جایگزین روش های سنتی کنند. در این پژوهش ما به دنبال بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران هستیم. پروپوزال فوق همراه با مقاله بیس 2019 می باشد. که به همراه پروپوزال برای خریدار ارسال می گردد.

بازاریابی کارآفرینی

به عنوان یک مفهوم، بازاریابی کارآفرینی (EM) در سال 1982 معرفی شد و چندین محقق سعی در تعریف آن داشتند. این اصطلاح غالباً با فعالیت های بازاریابی در شرکت های کوچک که دارای منابع خط هستند همراه است و بنابراین باید به تاکتیک های خلاقانه و غیر پیچیده تکیه کرد. همچنین برای توصیف اقدامات بازاریابی چشم انداز غیرخطی برنامه ریزی شده توسط کارآفرینان استفاده می شود.

بازاریابی کارآفرینی به عنوان یک جهت گیری سازمانی در ابعاد اساسی، یعنی فعالیت، تمرکز فرصت، محاسبه ریسک پذیری و ابتکاری، شدت مشتری، اعمال نفوذ منابع و ایجاد ارزش مشخص می شود (هریش و رمضانی، 2017)؛ بنابراین، بازایتبی کارآفرینی می تواند به عنوان یک الگوی جدید در نظر گرفته شود که جنبه های مهم بازاریابی و کارآفرینی را در یک مفهوم جامع قرار می دهد که در آن بازاریابی به روشی تبدیل می شود که توسط بنگاه ها برای اقدام به کارآفرینی استفاده می شود (کالینسون ، 2002). بازاریابی کارآفرینی توجه بسیاری از کالاهای تجاری را به خود جلب کرده است. مطالعات موجود نشان داده است که بازاریابی کارآفرینی تأثیر مثبتی بر عملکرد دارد. بیشتر مطالعات ماهیت نظری و تاریخی دارند.

….

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com