Mعنوان پروپوزال: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) برکیفیت روابط مشتریان بانک

O رشته تحصیلی: مدیریت

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: 27 صفحه

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Pdf ،Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه خارجی پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • روش پژوهش
 • مراحل انجام تحقیق
 • نمودار) مراحل انجام پژوهش
 • روش پژوهش
 • تحقیق کاربردی
 • تحقیق توصیفی
 • تحقیق آزمایشی
 • متغیرهای پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونهگیری
 • حجم نمونه
 • ابزار گردآوري اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) برکیفیت روابط مشتریان بانک

برای حفظ بقا در بازار جهاني توجه به نیازها و خواستههای مشتری عاملي کلیدی برای موفقیت در شرکتهای بزرگ و کوچک هست (مهران پور، 1396). به دست آوردن يک مشتری جديد سودی معادل پنج برابر بیشتر از ايجاد تمايل درمش تريان موجود برای يک خريد جديد به دنبال ميآورد لذا امروزه اهمیت مشتری در سازمان ها چنان بالا رفته که گرايش سازمان ها از محصول محوری به مشتری محوری تغییر پیدا کرده است . بحث مديريت روابط با مشتريان الکترونیکي، نتیجه يکي از تغییرات بنیادين در باورها و پارادايم های تجاری مي باشد و آن تغییر رويکرد سازمانها از روابط انبوه و کلي با گروه های مختلف مشتريان به روابط تک تک و مجازی با آنها از طريق فناوری اطلاعات و ارتباطات هست که آن نوعي راهبرد تجاری است که به سمت افزايش حجم مبادله های تجاری شرکت پیش مي رود (شنگ، 2002).

در عصر اطلاعات که شیوه های تبادل داده ها به سمت الکترونیکي شدن به پیش ميرود، حجم، فعالیت های اقتصادی بدون نیاز به افزايش فضای فیزيکي، افزايش پیدا مي کند و با کوتاه تر شدن زمان انجام اين معاملات، تسهیلات فراواني برای کسب و کارهای مختلف فراهم آمده است. در حقیقت مديريت ارتباط با مشتری يک استراتژی مشتری محور است که با، ارزشمندترين دارايي يک تجارت که همانا مشتريان آن است، سر و کار دارد و به تمامي فرآيندهای تجاری مربوط به مشتری رسیدگي مي کند، هم برای شرکت و هم برای مشتری ارزش زايي مي کند و برای ارائه اين ارزش و به اجرا در آوردن اين استراتژی، از تکنولوژی اطلاعات بهره مي گیرد. بنابراين مديريت ارتباط با مشتری موجب مي شود شگفت انگیزترين تحول که انتقال از تمايز محصول محور به تمايز مشتری محور است، رخ دهد (هینیگ، 2002).

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک فناوری برای مدیریت تمام روابط و تعاملات شرکت شما با مشتریان و مشتریان بالقوه است. هدف آن: بهبود روابط تجاری. یک سیستم CRM به شرکت‌ها کمک می‌کند تا با مشتریان در ارتباط باقی بمانند، فرآیندها را ساده کنند و سودآوری را بهبود بخشند. مدیریت ارتباط با مشتری با ارائه مناسب ترین محصولات و افزایش خدمات به مشتریان به شناسایی مشتریان احتمالی، درک نیازهای آنها و ایجاد روابط با آنها کمک می کند. سه نوع اصلی سیستم های CRM وجود دارد: مشارکتی، تحلیلی و عملیاتی. در اینجا نحوه انتخاب بهترین مورد برای کسب و کار خود آورده شده است.

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) کاربرد فناوری های مبتنی بر اینترنت مانند ایمیل ها، وب سایت ها، اتاق های گفتگو، انجمن ها و سایر کانال ها برای دستیابی به اهداف CRM است. این یک فرآیند خوب ساختار یافته و هماهنگ از CRM است که فرآیندهای بازاریابی، فروش و خدمات مشتری را خودکار می کند.

پروپوزال فوق به بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) برکیفیت روابط مشتریان بانک می پردازد که متشکل از فرضیه همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل پروپوزال تشریح شده است.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

مطالب مرتبط