عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی معلمان دبیرستان شهرستان ساری

شاخه پروپزوال رشته: مدیریت

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 13 صفحه

مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 7500 تومان

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلي
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلي
 • فرضیه فرعی
 • پیشینه پژوهش
 • مفاهیم و واژگان پژوهش
 • رضایت شغلی
 • رفتار شهروندی سازمانی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش پژوهش
 • جامعه و نمونه آماري
 • متغیرهای پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري:
 • قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع)
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

امروزه دستیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملكرد مناسب و صحیح كاركنان است. این امر در نظام های آموزشی بویژه آموزش و پرورش از اهمیت بیشتری برخوردار است. اغلب صاحبنظران و متفكران مسائل تربیتی اعتقاد دارند كه معلمان، مهم ترین عامل موثر در جریان تعلیم و تربیت هستند(امین بیدختی و صالح پور،1386، 31).

یادگیری در مدرسه فعالیتی مداوم و مستمر است كه در چارچوب كلاس درس معلم و به مدد كتابهای درسی انجام می شود. تدریس معلم و كیفیت آموزش اغلب به اندازه ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان جدی گرفته نمی شود. شاید بخشی از مشكلات فعلی نظام آموزش و پرورش ناشی از بی توجهی به رضایت شغلی معلمان و تأثیر آن بر كیفیت آموزش باشد(كلدی و عسگری،1382، 104). رضایت شغلی به عنوان نگرش یك شخص به شغلش تعریف می گردد.

رضایت شغلی یكی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است كه سبب افزایش كارآیی و نیز احساس رضایت فردی می گردد(همان منبع،105).

از سوی دیگر مدارس اثربخش، معلمانی دارند كه به طور داوطلبانه و اختیاری، فراتر از وظایف رسمی و از پیش تدوین شده،‌ رفتار كرده، برای موفقیت و اثربخشی مدرسه، از هیچ تلاش فروگذار نیستند. امروزه این رفتارها را رفتارهای شهروندی سازمانی می نامند. بنابراین، مدیران سازمان باید برای كاركنان خود فضایی را ایجاد نمایند كه باعث بهبود عملكرد كاركنان و تسهیل دستیابی به اهداف سازمانی گردد. در این راستا توجه به رفتارهای سازمانی از جمله رفتار شهروندی سازمانی می تواند برای سازمانها مفید واقع شود.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

 

مطالب مرتبط