Mعنوان پروپوزال: بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری مشتریان با ایجاد رضایت مشتری در شرکت لبنی هراز (در قالب فرم دانشگاه)

O رشته تحصیلی: مدیریت

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: 17 صفحه

مدل مفهومی: دارد

123 فرمت: Pdf ،Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • کابردهای متصور ازتحقیق
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • اهداف تحقیق
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیه های اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • جنبه نوآوری تحقیق
 • روش تحقیق
 • ابزار گردآوری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو مکانی تحقیق
 • قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمرو موضوعی تحقیق
 • روش تجزیه و تحلیل تحقیق
 • منابع
 • همراه با پرسشنامه

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بیان مساله

امروزه سوپر مارکت ها و هایپر مارکت ها محصولات خود را به صورت سلف سرویس به مشتریان ارائه می کنند؛ که در آن هزاران محصول با برند رقیب در معرض مصرف کنندگان قرار می گیرند. کنترل بازار به جهت اینکه کانال ها با تعداد کمی از خرده فروشان در بازار وجود دارند، بسیار دشوار است. تبلیغات فروش ابزاری کارآمد برای افزایش فروش است (یای و یو[1]، 2011). تحقیقات قبلی نشان داده است که در داخل فروشگاه ها، برند ها می توانند از طریق تاکتیک های خاص بازاریابی، از جمله  بازاریابی تجاری و تبلیغات فروش، یک میزان کنترل بر روابط مصرف کننده را حفظ کنند (اریئر و لانائوز[2]، 2011).

برندها سیگنال های ارتباطی را به مصرف کنندگان ارسال می کنند و در تلاش برای ارائه مزایای بیشتر است. در این راستا، ارتقاء فروش وسیله ای مناسب برای پیام های مستقیم است که مصرف کنندگان را هدف قرار دهد، این امر به مصرف کنندگان کمک می کند تا تلاش های رابطه ای و مزایایی را که توسط برند ارائه می شود درک کنند. به این ترتیب، تبلیغات فروش می تواند یک اهرم جالب برای توسعه درک مصرف کننده از بیان برند باشد (اریئر و لانائوز[3]، 2011).

تبلیغ باعث تغییراتی در نگرش، دانش و رفتار مخاطبین می شود. آگاه سازی، ترغیب، تشویق، یادآوری، تحکیم روابط و تسریع و ترویج مبادلات از جمله وظایف گوناگون تبلیغات است که با بررسی آثار تبلیغات و ارتباط آن با اهداف سازمان می توان تغییراتی در بودجه تبلیغاتی تا شکل محتوای پیام ها و نوع رسانه و کانال های ارتباطی و حتّی زمان و شرایط تبلیغ به عمل آورد تا تبلیغات مفید تر و موثرتر از گذشته صورت  گیرد. (پرهیزگار، مهدی پور 1395).

رضایت به عنوان یک عنصر مرکزی در ادبیات بازاریابی است و در قالب پاسخ عاطفی، شناختی بر اساس ارزیابی استانداردهای محصول مورد نظر تعریف شده است. بر اساس پارادایم تایید انتظار، مشتریان قبل از مصرف، انتظاراتی دارند و عملکرد واقعی را با انتظاراتشان مقایسه می کنند، در صورت وجود تایید منجر به رضایت می شود و در غیر ین صورت نارضایتی را حاصل می کند، در واقع ارزیابی عملکرد مستقیما بر رضایت مشتری اثر می گذارد (اولیور[4]، 1997).

مفهوم رضایت و وفاداری با هم در ارتباط اند ولی در قالب دو پدیده مجزا از یکدیگر مدنظر قرار می گیرند. وفاداری مشتری به عنوان تکرار رفتار خرید، تکرار ملاقات مشتری که در برگیرنده تعهد هیجانی و با ایجاد نگرش مطلوب به سمت ارائه دهنده محصول یا خدمت است، تعریف می شود (پتریک[5]، 2004، مک الکساندر و همکارش[6]، 2003). وفاداری عبارت است از رفتار خریدد سیستماتیک و مکرر مصرف کننده در ارتباط با برند مشخص (بیلید و بی های[7]، 2011).

در این پژوهش به دنبال بررسی این هستیم که آیا تبلیغات با نقش واسطه رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان شرکت میهن تاثیر دارد یا خیر؟

پروپوزال فوق متشکل از 17 فرضیه یک فرضیه اصلی و 16 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی می باشد که در فایل پروپوزال تشریح شده است.

[/stextbox]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط