عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط بین نظارت همکاری توسعه محصول جدید

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 20 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربری
 • سؤالات تحقیق
 • فرضيه‏ هاي تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
 • روش شناسی تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • روش گردآوری داده
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

هزینه های نظارت و همکاری

هنگامی که توسعه محصول جدید مستلزم آن است که دو یا چند شرکت مجزا با هم همکاری نمایند، چالش های هماهنگی برای توسعه محصول جدید به طور قابل توجهی تشدید می یابد (گروین، 2004). با وجود اهمیت هزینه های هماهنگی در امر همکاری و اثر نظارت بر هزینه های هماهنگی، بررسی این موضوع پژوهشی امری نادر می باشد (گولاتی و سینگ، 1998).

مباحث نظری و مطالعات تجربی نشان می دهد که در مورد تاثیر نظارت رسمی و رابطه ای در هزینه های هماهنگی، پشتیبانی های واگرایی وجود دارد. محققان نظریه هزینه معاملاتی(ویلیامسون، 1985) برای رسیدگی به هزینه های هماهنگی توصیه می نمایند تا از کنترل های رسمی استفاده شود. استینچ کامب (1965) به دلیل آسیب پذیری یا تعهدات شرکت های جدید، توصیه می نماید تا به تکیه بر اعتبار همکاری از قرارداد استفاده شود. محققان در صورت وجود فشار زمانی، پیشنهاد می نمایند تا برای روشن شدن تعهدات و کاهش بی نظمی و هزینه های همکاری از کنترل های رسمی استفاده شود (بازیار و همکاران، 2013). این مطالعه مطابق با نظریه هزینه معاملاتی، پیشنهاد می نماید تا جامعیت بیشتر در ساختار نظارت قراردادی با سطوح پایین تر هزینه های همکاری رسمی در ارتباط است.

پروپوزال فوق با بررسی ارتباط بین نظارت همکاری توسعه محصول جدید می باشد که دارای 2 فرضیه می باشد. که همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد که به پیوست فایل پروپوزال رسیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط