پرسشنامه چرخه عمر مشتری (value of a customer’s life cycle)

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزش چرخه عمر مشتری(CLV) واو و لی (۲۰۱۱)

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۸ سوال و ۴ مولفه

پایایی و روایی: دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پرسشنامه استاندارد چرخه عمر مشتری

پرسشنامه چرخه عمر مشتری متشکل از ۸ سوال و ۴ مولفه (میزان استفاده از خدمات، وفاداری، تبلیغات شفاهی، تمایل به مراجعه مجدد) می باشد که براساس طیف ۵ گزینه ای (کاملا˝ موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملا˝ مخالفم) نمره دهی شده است.

ارزش چرخه عمر مشتری: گاپتا و لهمن (۲۰۰۳) CLV را سود یا زیان خالص بنگاه اقتصادی از یک مشتری در طول حیات مبادلاتی آن مشتری با سازمان تعریف کرده اند.

  • میزان استفاده از خدمات: میزان استفاده از خدمات به حجم استفاده از خدمات متنوع در بانک اشاره دارد.
  • وفاداری: وجود یک نوع نگرش مثبت به یک پدیده (محصول یا خدمت) و رفتار حمایتگرانه از آن.
  • تبلیغات شفاهی (دهان به دهان): فعالیتی که در آن مصرف کننده اطلاعات بازاریابی مربوط به محصولات و خدمات را به مصرف کننده دیگری منتقل می کند.
  • تمایل به مراجعه مجد: در این تحقیق منظور از مراجعه مجدد ایجاد نوعی نگرش مثبت در ذهن مشتری برای استفاده از خدمات جدید در آینده است (شعبانی،۱۳۹۳).

در این پژوهش منظور از چرخه عمر مشتری نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۸ گویه ای پرسشنامه چرخه عمر مشتری (میزان استفاده از خدمات، وفاداری، تبلیغات شفاهی، تمایل به مراجعه مجدد) می ­دهند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

9 بازدید