پرسشنامه نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین مدیریت دانش و عملکرد بازاریابی

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین مدیریت دانش و عملکرد بازاریابی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۵ سوال و ۵ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین مدیریت دانش و عملکرد بازاریابی با هدف بررسی پرسشنامه نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری بین مدیریت دانش و عملکرد بازاریابی طراحی گردیده است. که متشکل از ۲۵ سوال و ۵ مولفه دانش درباره مشتری، دانش برای مشتری، دانش از مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد بازاریابی می باشد که بر اساس طیف ۵ گزینه لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق نمره گذاری شده است.

مدیریت ارتباط با مشتری (Customer Relationship Management)

در CRM تحلیلی ابزارها و روش هایی به کار می رود که اطلاعات به دست آمده از CRM عملیاتی را تجزیه و تحلیل نموده و نتایج آن را برای مدیریت عملکرد تجاری آماده می کند. این سیستم مهمترین نوع از CRM می باشد. به این صورت که شامل داده‌هایی است که برنامه‌ها جهت بر قراری ارتباط با مشتری به آن نیاز دارند. به عبارت دیگر این داده‌های خام در اختیار برنامه‌های CRM قرار می گیرند و پس از کار بر روی این داده‌ها، نتیجه مناسب در اختیار شرکت و مشتری قرار داده می شود. اما اگر بخواهیم یک تعریف کامل ارائه نماییم: بدست آوردن، ذخیره، پردازش، تفسیر و ارائه گزارش به استفاده کنندگان داده‌ها مشتری می باشد. شرکتهای زیادی هستند که این داده‌ها را جمع آوری کرده و پس از استفاده از الگوریتمهایی مختلف سعی در تحلیل و تفسیر این داده‌ها می نمایند. در واقع CRM عملیاتی و تحلیلی در یک تعامل دو طرفه هستند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

224 بازدید