http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.pngهدف پرسشنامه: بررسی سود از مدیریت شکایت مشتری

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 35 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

بــــــــــزودی

 

توضیحات

پرسشنامه مدیریت شکایت مشتری

امروز مدیریت شکایت مشتری عاملیست جهت جلب رضایت و در نهایت وفاداری مشتری که شرکت ها و سازمان ها برای متمایز کردن خود از سایر رقبا از این امر بهره خواهند برد. پرسشنامه مدیریت شکایت مشتری متشکل از 32 سوال می باشد که با هدف رسیدی به شکایات مشتریان طراحی گردیده است.

پرسشنامه فوق در حال بررسی و تعیین روایی و پایایی داخلی می باشد. بزودی در سایت مدیر 123 بارگزاری خواهد شد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط