پرسشنامه ریسک بانکداری الکترونیک

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش ریسک بانکداری الکترونیک

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۷۱ سوال

منبع: محقق ساخته

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه ریسک بانکداری الکترونیک ذیل پرسشنامه ای محقق ساخته و استاندارد می باشد که متشکل از ۵ مولفه (ریسک تکنولوژیکی، ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی، ریسک اعتباری، ریسک قانونی) و ۷۱ سوال می باشد.

[/stextbox]

 

 

11 بازدید