http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: ارزیابی کارکنان از مدیر، ارزیابی مدیران از خود

 فرمت: Word

?تعداد سوال: در دو فرم 45 سوالی مجذا ویژه مدیران و کارکنان و در در مجموع 11 مولفه دارد

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ

این پرسشنامه دارای دو فرم مجزاست. در یک فرم آن کارکنان به ارزیابی به مدیر می پردازند و در فرم دیگر، هر مدیر عملکرد خود را ارزیابی می کند. این پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد ابعاد رهبری تبدیلی و تبادلی می باشد و این ابعاد شمامل موارد ذیل می گردد.

ابعاد رهبری تبدیلی: نفوذ آرمانی، انگیزش الهامی، تحریک عقلانی، ملاحظه ی فردی
ابعاد رهبری تبادلی: پاداش اقتضایی، مدیریت فعالیت – انتظار، مدیریت منفعل – انتظار، بی بند و باری (بلبشو)

در پرسشنامه فوق، برای هر کدام از ابعاد یاد شده در زمینه ی رهبری تبدیلی 4 سوال اختصاص داده شده است. اما نفوذ آرمانی 8 سوال را به خود اختصاص داده است. ضمناً نفوذ آرمانی به دو شکل اِسنادی و رفتاری تفکیک شده و برای هر حیطه 4 سوال در نظر گرفته شده است.

در زمینه ی ابعاد رهبری تبادلی نیز به هر کدام از عوامل، 4 سوال اختصاص داده شده است و 9 سوال باقیمانده نیز به بررسی اثربخشی، خشنودی شغلی و عملکرد بالا پرداخته است. در بین این سوالات، 2 سوال مربوط به اثربخشی، 4 سوال مربوط به خشنودی شغلی و 3 سوال نیز مربوط به عملکرد بالا می باشد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ

  • در مقابل تلاش های دیگران به آن ها یاری می رساند.
  • فرض های اساسی خود را مجدداً بررسی می کند تا از تناسب آن ها اطمینان حاصل نماید.
  • از مداخله کردن اجتناب می ورزد، مگر وقتی که مشکلات شکلی جدی به خود بگیرند.
  • توجه خود را بر بی نظمی، خطاها، استثنا ها و انحرافات از ملاک ها متمرکز می کند.
  • از درگیری در مسائل مهمی که پیش می آید ، اجتناب می ورزد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123