پرسشنامه مدیریتی رسمیت

 هدف پرسشنامه: بررسی میزان رسمیت در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۷ سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

دانلود ویژه اعضاء

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رسمیت

میزانی که وظایف کارکنان سازمان یا شرکت با توجه به مدارک و استاد رسمی تعریف می شود.

پرسشنامه رسیمت سنجی، سطوح سازمانی را در سلسله مراتب تفکیک می کند. از جهت تعریف، کارکنان عملیاتی شامل پرسنل غیر مدیریتی و غیر سرپرستی می شوند و سرپرستان عملیاتی افرادی هستند که مستقیما عملیات را اداره می کنند.

سازمان ها و شرکت هایی گه زیر نظر دولت کار می کنند همین از رسمیت بالایی برخوردار است. از این رو در رسمیت بالا شرح شغل های مشخص قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل های روشنی درباره ی فرایند کار در سازمان وجود دارند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

11 بازدید