هدف پرسشنامه: بررسی میزان رسمیت در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 7 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

دانلود ویژه اعضاء

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

رسمیت

میزانی که وظایف کارکنان سازمان یا شرکت با توجه به مدارک و استاد رسمی تعریف می شود.

پرسشنامه رسيمت سنجي، سطوح سازماني را در سلسله مراتب تفكيك مي كند. از جهت تعريف، كاركنان عملياتي شامل پرسنل غير مديريتي و غير سرپرستي مي شوند و سرپرستان عملياتي افرادي هستند كه مستقيما عمليات را اداره مي كنند.

سازمان ها و شرکت هایی گه زیر نظر دولت کار می کنند همین از رسمیت بالایی برخوردار است. از این رو در رسمیت بالا شرح شغل های مشخص قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل های روشنی درباره ی فرایند کار در سازمان وجود دارند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com