پرسشنامه تغییر سازمانی هدف پرسشنامه: بررسی چگونگی پاسخ سازمان به تغییر

فرمت: Word

?تعداد سوال: 46 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مفهوم تغییر

نویسندگان گوناگون هر یک از دیدگاه خود به موضوع تغییر نگریسته ­اند. در کتاب «مدیریت از طریق تغییر» تغییر را اجتناب ناپذیر و واقعیت هر موجود زنده دانسته است و از نظر او هیچ چیز بدون تغییر قادر به ادامه حیات نیست (احمدی، 1379: 41).

مارشاک (2002) دامنه تعاریف واژه تغییر را بسیار وسیع می ­داند. از نظر وی تغییر به معنای فرایندهایی از قبیل جایگزینی، جانشینی، متفاوت شدن، تبدیل شدن، و متحول (دگرگون) شدن است. در مجموع می­ توان تغییر را نوعی تبدیل وضعیت دانست که عمدتا گرایش آن به سمت از وضعیتی نسبتا نامطلوب به وضعیتی مطلوب­تر است.

آرمسترانگ (2001) نیز اشاره می­ کند که مدیریت تغییر، عوامل تسهیل کننده را رای سازمان­ها در فعالیت­ هایشان برای تغییر فراهم می­ کند.

از دیدگاه پاتن، برانک و اسمیت (2008) ترسیم نقشه حرکت سازمان از موقعیت کنونی به وضع مطلوب در آیند، و تعیین اولویت­ ها، وظایف، و مشارکت افراد در فرایند تغییر، از جمله کارکردهای یک برنامه مدیریت تغییر است. در مدیرت تغییر، حداقل سه حوزه مورد بررسی قرار می ­گیرند:

  • وضع فعلی سازمان
  • وضعیتی که سازمان باید در آینده به آن دست یابد.
  • و بالاخره چگونگی هدایت تبدیل وضعیت سازمان از وضع فعلی به وضع مطلوب. مدل تغییر

بارها اشاره شده است که تنها چیزی که در سازمان ها ثابت است خود تغییر است. برای اداره تغییر ابتدا باید لازم است که فرآیند تغییر را بشناسیم. سازمان ها به عنوان یک کل و افراد به طور خاص دوست ندارند که کلمه تغییر را بشنوند ازنظر آنها تغییر دارای معانی ناخوشایندی است. مثل: اخراج، انتقال و جابه جایی وکاهش پرداخت. برای بسیاری ازافراد تغییر استرس و تنش­هایی را در محل کار و در کارکنان ایجاد می­ کند و این امر باعث می­ شود که آن ها به مقابله با این پدیده برخیزند (Robert, 2008: 12).

http://modir3-3.ir/images/D-modir123.gifپرسشنامه مشابه

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123