http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.pngهدف پرسشنامه: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی (7p) بر افزایش ارزش ویژه برند

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 53 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه آمیخته بازاریابی 7P

پرسشنامه آمیخته بازاریابی 7 پی فوق با هدف بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی (7p) بر افزایش ارزش ویژه برند طراحی گردیده است این پرسشنامه متشکل از 53 سوال و 15 مولفه محصول، قیمت، مکان، ترفیع، اشخاص، فرایند ها، شواهد فیزیکی، کیفیت ادراک شده، ارزش ادراک شده مبتنی بر هزینه، منحصر به فرد بودن، تمایل به پرداخت قیمت بالاتر، آگاهی از برند، آشنایی با برند، محبوبیت برند، پایداری تصویر برند می باشد که بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت نمره دهی شده است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط