پایان نامه انگلیسی بررسی رابطه هوش تجاری و استرس شغلی

عنوان فارسی پایان نامه: بررسی رابطه هوش تجاری و استرس شغلی

سال انتشار: ۲۰۰۵

رشته: مدیریت

پرسشنامه: دارد

مدل: دارد

مقطع: کارشناسی ارشد و دکتری

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۲۸۲ صفحه

نوع فایل: word


 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده پایان نامه بررسی رابطه هوش تجاری و استرس شغلی

استرس شغلی زیاد در افزایش بازخورد منفی کارکنان فردی و سازمانی استخدام شده دخیل است. رفاه عمومی و همچنین سطوح رضایت شغلی و تعهد سازمانی در ادبیات به دلیل کاهش استرس شغلی تجربه شده است. اگر چه احساسات یک بخش جدایی ناپذیر و جزئی از زندگی سازمانی روزمره هستند، اما برای سنجش آنها دشوار است و به طور کلی در ادبیات سازمانی نادیده گرفته شده است.

تحقیقات اخیر بیشتر تمرکز بر نقش احساسات در محیط کار کرده است و توسعه ای از این رویکرد به بررسی مفهومی رابطه بین شناخت و احساسات شده است. این جنبش عمدتا به پژوهش جدید در اطراف ساختار هوش هیجانی (EI) مربوط است. هوش هیجانی شامل رفتارهای مرتبط با احساسات است؛ به طور خاص هوش هیجانی شامل بیان، شناخت، شناخت و مدیریت احساسات است. علی رغم علاقه به محیط کار در محیط کاری، تحقیقات تجربی کمی انجام شده است که نقش هوش هیجانی در استرس شغلی بازی می کند. این پایان نامه به طور سیستماتیک رابطه بین هوش هیجانی و روند تنش شغلی، از جمله عوامل استرسزا، سویه ها (سلامت) و نتایج استرس (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) را مورد بررسی قرار داد.

اولین مطالعه این پایان نامه شامل اداره پرسشنامه به ۳۲۰ نفر از کارکنان بود. نتایج مطالعه نشان می دهد که چهار بعد هوش هیجانی به ویژه در روند تنش شغلی مهم هستند: تشخیص عاطفی و بیان، تفکر احساسی، مدیریت احساسی و کنترل احساسی. نتیجه گیری شد که استفاده از هوش هیجانی به تجربه استرس شغلی و نتایج استرس شغلی (هر دو سلامت و نگرش) مرتبط بود.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

206 بازدید