عنوان فارسی پایان نامه: بررسی تاثیر از رسانه های اجتماعی بر نگرش ها و رفتارهای مصرف کنندگان

سال انتشار: 2011

رشته: مدیریت بازاریابی

پرسشنامه: دارد

مدل: دارد

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 282 صفحه

نوع فایل: word

 

چکیده پایان نامه

قسمتی از پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر نگرش ها و رفتارهای مصرف کنندگان

این  پایان نامه با هدف بررسی تاثیر نگرش مصرف کنندگان از تبلیغات رسانه های اجتماعی می باشد. همچنین چگونگی تاثیر تاثیر تبلیغات در قصد خرید مصرف کننده را اندازه گیری می کند.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که تأیید کننده مصرف کننده اثرات مثبت در ایجاد اثربخشی در تبلیغات رسانه های اجتماعی دارد که بر نگرش ها و رفتارهای مصرف کننده تأثیر می گذارد. برخی از ویژگی های تأیید کننده که اعتماد و جذابیت می توانند آگاهی محصول، علاقه و میل خود را در مصرف کنندگان ایجاد کنند و منجر به قصد خرید شوند. با این حال، تخصص متخصص مصرف کننده تنها می تواند آگاهی ایجاد کند، اما نمی تواند منجر به علاقه، تمایل و قصد خرید شود.

در فصل اول مقدمه ای در مورد تایید مصرف کنندگان از تبلیغات و بررسی استفاده از آن و ادبیات موضوعی کلی در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. که به دنبال پاسخ به سوال این است که که چگونه تبلیغات بر نگرش مصرف کننده بر قصد خرید کالا و یا استفاده از خدمات تاثیر می گذارد. در نهایت خلاصه ای از پایان نامه در این فصل ارائه می گردد. تا خوانندگان تصویر کلی از پایان نامه را در ذهن خود داشته باشند.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش به شرح زیر است:
1. نگرش مصرف کنندگان به مصرف با توجه به تبلیغات رسانه های اجتماعی چیست؟
2. چگونه این نگرش ها بر اثربخشی تبلیغات حاوی تأیید کننده مصرف کننده تاثیر می گذارد؟
3. اثر بخشی از تبلیغات چه میزان بر روی قصد خرید تاثیر می گذارد؟

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط