عنوان پاورپوینت: پایان نامه نقش بازارگرایی در تاثیر برنامه ریزی صادرات بر عملکرد صادرات پسته

تعداد اسلاید: 40 اسلاید

فرمت: powerpoint

http://modir3-3.ir/images/size-modir123.com.png حجم فایل: 2.122 KB

 

قسمتی از مطالب پاورپوینت

توضیحات در رابطه پروژه نمونه پاورپوینت پایان نامه بازارگرایی

پاورپوینت پایان نامه بازارگرایی : فایل پاورپوینت فوق یک مورد پایان نامه دفاع شده می باشد. دانشجویانی که در تهیه و نحوه چیدمان اسلاید های پایان نامه و دچار مشکل هستند می توانند فایل فوق را خریداری کنند و مطالب پایان نامه خود را در داخل فایل کپی کنند. فایل پاورپوینت دارای افکت بر روی هر اسلاید بوده و اصول طراحی و زیبایی در آن رعایت شده است همچنین از این پروژه برای ارائه کلاسی می توانید استفاده نمایید.

مفهوم بازارگرایی

مفهوم بازارگرایی اساسا ایده ای منطقی می باشد که مشتری را در مرکز فعالیت های سازمان قرار می دهد. در مورد بازارگرایی تا دهه 1990 تحقیق تجربی کمی صورت گرفته بود و در مورد تعاریف رسمی آن توافق کمی حاصل شده بود و تنها در مورد کاربرد عمومی آن بحث هایی انجام گرفته بود. 200 سال پیش ادام اسمیت حاکمیت مشتری را مطرح نمود و با این جمله یکی از اصول اصلی بازارگرایی یعنی تمرکز بر مشتری را بطور اثربخش بیان کرد.دو قرن پیش ” لویت ” مجددا دید گاه او را مورد تایید قرار داد و یکی از اهداف اصلی شرکت را جذب و حفظ مشتری اعلام کرد.

این مفهوم طی سه یا چهار دهه اخیر با نامهای گوناگونی مطرح شده است. برای مثال “فلتون” مفهوم بازارگرایی را “بیان عقاید شرکت” و بعضی صاحب نظران دیگر آن را “فلسفه کسب و کار”؛ “آرمان”، “بیان سیا ست گذاری” بیان کرده اند که تمام این عبارات به عقیده و ارمانی اشاره دارد که فقط در بیان ماموریت شرکت ها دیده می شود. بازارگرایی در دهه 1960 با انتشار تعداد زیادی از کتاب های بازاریابی توسعه یافت و منجر به پذیرش این گزارش توسط شرکت ها شد، لذا سازمان منابع و قدرت سیاسی زیادی صرف ایجاد واحد های بازاریابی نمودند، به گونه ای که در انگلستان آموزش بازاریابی حرفه ای توسط موسسات بازاریابی آغاز شد (فلتون، 2001، 564).

همچنین مجلات بازاریابی اروپایی برای اولین بار در سال 1967 انتشار یافت و استقرار مفهوم بازاریابی یا بازارگرایی بعنوان گامی از توسعه در نظر گرفته شد که باعث رضایت بیشتر مشتری و تعهد سازمانی کارکنان می شد. لذا واژگانی چون مصرف گرایی؛ بازاریابی گرایی؛ رویکرد بازاریابی،بازارگرایی و مشتری گرایی توسط دانشگاه ها و متخصصان بازاریابی مورد استفاده قرار گرفت. (استبان و دیگران، 2002، 1008).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123