عنوان پروژه: بررسی نقش کیفیت مشارکت و اعتماد متقابل بر عملکرد شرکت های خوشه صنعتی

فرمت: Word ،PDF

حجم فایل: 1.844 KB

 

نقد پایان نامه

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نقد پایان نامه نقش کیفیت مشارکت بر عملکرد شرکت ها

مقدمه

امروزه سازمان ها برای حضور موثر درمحیط پیچیده کسب و کار امروزی، نیازمند کسب عملکرد پایدار برای بقاء در عرصه رقابت جهانی هستند.سازمان ها به دنبال این هستند که خود را در برابر تغییرات محیطی حفظ کرده تا بتوانند در محیط امروزی پایدار باشند. از طرفی توسعه صنعتی مبتنی بر خوشه ها، به عنوان یک استراتژی نوین، سال هاست که مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گزاران در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. خوشه صنعتی مجموعه های از بنگاه های تجاری و غیر تجاری متمرکز در یک مکان جغرفیایی را شامل می شود که برای تولید یک یا چند محصول نهایی مشابه و مرتبط، برای کسب صرفه های اقتصادی بیرونی با یکدیگر ارتباطان عمودی و افقی برقرار نموده و ضمن رقابت با یکدیگر در بسیاری از موارد همکاری جمعی و اقدامان مشترک دارند.

گذری بر نقد موضوع پایان نامه

موضوع پایان نامه از این منظر که منجر به حل مشکل و بهبود ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و توسعه شده است و تا  قبل از این پایان نامه شخصی به این موضوع نپرداخته بود، مناسب بوده است. همچنین موضوع کاملاً پژوهش پذیر بوده است. همچنین تامین منابع مادی پایان نامه فوق با حمایت مالی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران صورت گرفته است.

نقد بیان مساله

محتواي بيان مسأله: مقدمه تقریبا قابل قبول بوده است. ويژگي هاي گستردگي مسأله بخوبی بیان شده است. ابعاد محيط مساله بخوبی بیان شده است. اهميت و ضرورت حل مسأله به خوبی بیان نشده است همچنین برخی از پاراگراف های بیان مساله بدون رفرنس آورده شده است. درباره چگونگی حل مسئله از لحاظ ساختاری و زمینه ای صبحت نشده است. پي بردن به پژوهش هاي انجام شده درباره مسأله: بخوبی صبحت شده است.

بعد از خرید فایل PDF نقد پایان نامه به همراه پایان نامه کامل نقد شده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط