نقد پایان نامه انگلیسی “سازمان های غیر دولتی به عنوان بازیگران سیاست”

عنوان پروژه: تحلیل پایان نامه انگلیسی به زبان فارسی به همراه فایل پایان نامه

فرمت: Word & pdf

حجم فایل: ۱.۱۱۸۰ KB

 

نقد پایان نامه

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروژه فوق شامل فایل نقد پایان نامه به همراه پایان نامه کامل جهت کار کلاسی می باشد.

پایان نامه دکتری: سازمان های غیر دولتی به عنوان بازیگران سیاست مطالعه موردی: سیاست های مهاجرت در اسپانیا

NGO ها می توانند به طور موثر ترجیحات شهروندان را به سمت مشارکت معنادار در روند سیاست هدایت کنند.  به نظر می رسد تأییدهای اندکی بر این ادعا وجود دارد. دانشمندان علوم اجتماعی فرایندهای مختلفی را توصیف می کنند که به منظور حذف سازمانهای غیردولتی از روند سیاستگذاری انجام می شود و فعالان سازمانهای غیردولتی در مورد اثربخشی نسبی استراتژی ها و تاکتیک های مورد استفاده برای تأثیرگذاری در تصمیم گیریهای سیاسی بحث می کنند. تایید افزایش فعالیت NGO ها در دهه های گذشته نسبتاً آسان است، اما تعیین اهمیت آنها برای سیاست، سیاست گذاری و توزیع قدرت تا حدودی مسئله پیچیده تری است (مارش ، ۱۹۹۴).

هدف این پایان نامه بررسی مهمترین رویکردهای نظری است که نتایج احتمالی مشارکت سازمانهای غیردولتی را در روند سیاستگذاری روشن می کند و نتیجه گیری آنها را برای ایجاد یک چارچوب تحلیلی بین رشته ای که می تواند به درک بخشی از آن کمک کند، اعمال می کند. سازمان های غیردولتی در پویایی سیاست گذاری و تجزیه و تحلیل شرایط تعیین کننده مشارکت آنها و گزینه های استراتژیک آنها برای پیشبرد اهداف سیاست خود بازی می کنند.

اگر همانطور که برخی از محققان پیشنهاد می کنند، NGO ها کانال جدیدی برای مشارکت در عضویت توده ای هستند و احزاب سیاسی به عنوان شرط ضروری مشارکت دموکراتیک رو به زوال هستند (اسمیت، ۱۹۹۵، پروس، ۱۹۹۲)، پس ما باید فرایندی را که سازمان های غیردولتی به پیشرفت سیاست روند مذاکره بیشتر می پردازند، را بررسی می کنیم.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی: 09120323225

16 بازدید