دسته : همه

عنوان انگلیسی مقاله:

Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation

ترجمه عنوان مقاله: گرایش بازاریابی سبز: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و اعتبار سنجی

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

همانطور که بازاریابی سبز به یک ابزار ضروری برای استراتژی کسب و کار پایدار تبدیل می شود، شرکت ها اقدامات بازاری سبز را برای دستیابی به عملکرد بهتر کسب و کار به کار می گیرند. با این حال، هیچ تحقیقی هنوز تمام جنبه های سازمانی لازم برای تبدیل شدن به یک شرکت سبز بازاریابی گرا ضروریست، اجرا نشده است. برای رفع این بی توجهی، به دنبال ادبیات در نظریه اندازه گیری، این تحقیق  4 مطالعه را بررسی می کند و یک مقیاس را برای تطبیق رویکرد جامع بازاریابی سبز ارائه می دهد. این مطالعه به معرفی ساختار گرایش بازاریابی سبز می پردازد که شامل سه بعد است: استراتژی سبز بازاریابی سبز، گرایش بازاریابی سبز سبز و گرایش بازاریابی سبز داخلی. مقیاس همبستگی داخلی، قابلیت اطمینان، اعتبار ساختاری و اعتبار علمی را نشان می دهد. دستورالعمل برای تحقیقات آینده و مفاهیم مدیریتی ساختار جدید مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه ها: بازاریابی سبز، محیطی، پایداری، توسعه مقیاس، بازاریابی تبدیل، استراتژی بازاریابی

مقدمه مقاله
مقدمه

با وجود همه موارد روایت های سبز / محیط زیست در ادبیات بازاریابی، تعداد کمی از مطالعات تجربی به کسب و کار برای ادغام و عملی کردن بازاریابی سبز در عمل کاری روزمره هدایت می کند (Fuentes، 2015). درنتیجه، بازاریابی سبز نمی تواند پتانسیل خود را برای بهبود کیفیت زندگی مصرف کنندگان به دست بیاورد و نه بر پایه اکوسیستم (Polonsky، 2011). وابستگی گذشته به منطق اقتصادی، رفع تکنولوژیکی، نوآوری های زیست محیطی و افزودنی های زیست محیطی در محدوده استراتژی بازاریابی تغییرات دگرگون کننده ای برای افراد و جامعه و مزیت رقابتی قابل توجه و ارزش برای کسب و کار را نداشته است (Geels، McMeekin، Mylan، and Southerton ، 2015؛ Kotler، 2011). این مقاله به نیاز به تجزیه و تحلیل یکپارچه و جامع از عمل بازاریابی سبز از طریق ایجاد یک مفهوم سازی گرایش بازاریابی سبز برای گرفتن عناصر سازمانی که سازمان سازمان سبز بازاریابی را عملی می کنند، مورد نیاز است.

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری