عنوان انگلیسی مقاله:

Applying the Government Accounting Standards Board

ترجمه عنوان مقاله: کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

رشته: مالی و حسابداری

سال انتشار: 2001

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word & pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله