عنوان انگلیسی مقاله:

Sustainable collaborative marketing governance mechanism for remanufactured products with extended producer responsibility

ترجمه عنوان مقاله: مکانیسم حاکمیت سازمانی بازاریابی پایدار برای محصولات بازسازی شده با مسئولیت تولیدکننده

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 24 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

Abstract

The marketing of remanufactured products has been receiving increasing attention from scholars and practitioners from the perspective of sustainable supply chain governance (SSCG) and extended producer responsibility (EPR). However, the research on remanufactured product marketing under EPR and SSCG mechanisms remains more new exploration. A mathematical model for remanufactured product marketing through the lenses of the Nash and Stackelberg game theory and the SSCG and EPR theories is proposed to deepen this issue in the literature based on the case of Caterpillar® (CAT), which is a benchmark producer that markets remanufactured products successfully.

Findings include the characterization of three marketing decision models with EPR, namely, decentralized marketing decision under the weak dependence relation model, decentralized marketing decision under the strong dependence relation model, and collaborative marketing decision under the strong dependence relation model. Furthermore, this paper includes a classification of marketing governance mechanisms on the basis of the relation between CAT and its retailer and the identification of factors that sustain collaborative marketing governance mechanisms. The managerial insights obtained are useful to practitioners who are seeking for sustainable collaborative marketing governance mechanisms for remanufactured products under EPR and to scholars for further theory development.

Keywords: Sustainability, extended producer responsibility, supply chain governance, remanufactured products, collaborative marketing

مقدمه مقاله

Introduction

Remanufacturing is a promising industry that may result in another industry civilization upgrade (Govindan, 2016). Remanufacturing is relevant to traditional manufacturing althoughes sentially different from the traditional industry. Evolution, innovation, and consumption are proven to be the core of the traditional industry philosophy based on the history of centuries of industrial civilization. The emergence of remanufacturing, which combines economy, environment, and society, boosts the revolution of traditional industrial civilization to some extent (Abbey, 2015b).
The remanufacturing industry considers the survival of human beings, environment protection, and evolution with industrial development (Li, 2014). Thus, the remanufacturing industry is aninternational industry without a borderline (Guide, 2009; Xia, 2015). It represents the essential human industrial civilization, as well as reverse-fed to global because of excessive plunder of the traditional industry (Hatcher, 2011). In the world, all countries have been facing tremendous challenges and increasing bottlenecks with the increasing development opportunities.
Government has madesignificant adjustments on regional economy and industrial development structures to promote and maintain sustainable growth, as well as to set several national policies to transform the society into an economical and green model. Enterprises gradually turned into global enterprises. Remanufacturing capability and the sustainability of remanufactured products can enhance their competitiveness in the global market. In addition, consumers are beginning to experience and accept remanufactured products with similar quality but lower price. Furthermore, consumer preferences have increased the consciousness of enterprises on environment protection responsibility.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png