عنوان انگلیسی مقاله:

Business Process Re Engineering Application in Healthcare in a relation to Health Information Systems

ترجمه عنوان مقاله: مهندسی مجدد نرم افزاری فرایند کسب و کار در بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی سلامت

رشته: مدیریت دانش، فناوری اطلاعات

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود اصل مقاله

 

چکیده انگلیسی مقاله

Absratct Business Process Re Engineering Application in Healthcare in a relation to Health Information Systems

Technology application such as health information system in health care affects health care delivery including its clinical process. Health information system is used extensively in healthcare to support the infrastructure of medicine. Improving clinical process enables better understanding of healthcare systems as technology and clinical process need to be aligned to each other. One of the introduced techniques which improve clinical process is business process re-engineering (BPR).

The aim of this paper is to investigate the application of BPR and its effectiveness in healthcare related to health information systems (HIS); this paper also highlights critical success factors for healthcare organizations to consider while implementing BPR in their process. In conclusion, application of BPR before implementation of HIS or even after implementation can be helpful to improve effectiveness of HIS. Application of IT can also be an enabler for redesign process, particularly in integration of multiple processes and process automation.

Keywords: Information Systems, Health Information System, Business Process Re-engineering; Healthcare, Clinical Workflow

مقدمه انگلیسی مقاله

Introduction Business Process Re Engineering Application in Healthcare in a relation to Health Information Systems

Information technology (IT) is used in many industries today, with substantial benefits. “Medical information science is the science of using system-analytic tools to develop procedures (algorithms) for management, process control, decision making and scientific analysis of medical knowledge” [1]. On one hand, the ability of healthcare organizations to perform their function (such as order entry, report writing and decision support systems), reduce errors (medication and diagnosis) and achieve their goals can be provided by using information technology-based systems, also known as Health Information Systems (HIS) [2, 3].

On the other hand, some hazards such as its failure and its negative effects on patient or user related to application of HIS have been reported [2]. However, healthcare organizations must strive to achieve their best possible performance. So, evaluation of HIS is crucial to ensure that maximum benefits are gained by HIS. If the new technology that applied in health care is not adapted to the current user activity, it may causes dissatisfaction of users and they refuse to accept new technology. In other word, evaluation of HIS enables the assessment of the extent to which HIS are fulfilling decision makers and users objectives in supporting the services of healthcare delivery [2, 4, 5].

Based on reviewed literature, 45% of HIS were rejected due to user resistance [6-8]. It was reported that misfit between system and clinical practice were more common, so, the ability of the new technology to fit to the clinical environment became important. Therefore, it is essential to evaluate and redesign the clinical process and workflow to make sure fit between clinical processes and HIS as implementing of information technology in healthcare needs workflow redesign in order to achieve success [9].

دانلود ترجمه مقاله

مطالب مرتبط