عنوان انگلیسی مقاله:

Policy modeling: Definition, classification and evaluation

ترجمه عنوان مقاله: مدلسازی خط مشی ( تعریف، طبقه بندی و ارزیابی)

رشته: مدیریت استراتژیک

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود اصل مقالهدانلود

چکیده انگلیسی مقاله

This paper introduces a definition, a way of classifying and a method of evaluating policy modeling. An analytical tool called “Policy Modeling Consistency (PMC Index)” has been developed for the purposes ofevaluating policy modeling. The PMC Index enables policy makers and researchers to identify the level of consistency as well as the strengths and weaknesses within any policy modeling. The implementation of the PMC Index involves the following four basic steps: (i) the use of multi input output table; (ii) classification of variables and identification of parameters; (iii) measurement of the PMC Index; (iv) construction of the PMC Surface. Through the PMC Index, this paper promotes multidisciplinary approach to policy modeling. It suggests that various possible effects of any economic policy can be shown using a multi dimensional graphical means.
Keywords: Econographicology; Policy modeling; Economics teaching; Multi dimensional graphs and multi dimensional geometry

مقدمه انگلیسی مقاله

This paper makes several observations and recommendations pertaining to policy modeling. First, it introduces a definition of policy modeling together with a way to classify policy modeling. Based on a careful study of the total of 1501 research papers published in the Journal of Policy Modeling (JPM) between 1979 and 2009, it presents the percentages of papers published in individual categories of policy modeling identified. Second, based on an observation of the common approaches used in policy modeling papers in the past 30 years in JPM, this paper recommends multidisciplinary approach to policy modeling. It suggests the incorporation of multidisciplinary, non economic variables in policy modeling to formulate strong policies. Third, in connection with the multidisciplinary approach, it proposes the application of the ‘Omnia Mobilis’ assumption (Ruiz Estrada, Yap, & Nagaraj, 2008) to policy modeling. Under this assumption (‘everything is moving’), a good range of variables should be included and no relevant variables should be neglected in policy modeling. As its fourth and main contribution, this paper introduces the idea of evaluating policy modeling.
It introduces the purpose built Policy Modeling Consistency Index (PMC Index) to evaluate the level of consistency of any policy modeling. Through its PMC Surface, this index can further be used to identify the strengths and weaknesses within any policy modeling. There are four basic steps in the implementation of the PMC Index. These four steps are: (i) the use of multi inputoutput table; (ii) classification of variables and identification of parameters; (iii) measurement of PMC Index; (iv) construction of the PMC Surface.

http://modir3-3.ir/images/drtrans.png