عنوان انگلیسی مقاله:

Modeling consumer distrust of online hotel reviews

ترجمه عنوان مقاله: مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها

بررسی های صورت گرفته نشان داده که بررسی دیدگاه ها مانند نگرش گیرنده، بررسی عوامل پیام، بررسی اعتماد و فروش هتل ها تمرکز داشته است. اما تحقیقات نتوانستند به فرآیندهای زیربنایی بررسی های اطمینان مصرف کنندگان  هتل آنلاین بپردازند. بر اساس یک جریان غنی از ادبیات، این مطالعه یک مدل سلسله مراتب نفوذ از بی اعتمادی مصرف کنندگان از بررسی آنلاین هتل ها پس از شکستن خدمات هتل ارائه می دهد.

مدل تحقيق، چگونگي تأمين مصرف كنندگان توسط دو ويژگي خاص از بازرسان، چگونگي تعيين نظرات پس از ناديده گرفتن خدمات و پيامدهاي ناشي از عدم اعتماد را در نظر مي گيرد. پس از استفاده از مدل برای مصرف کنندگان مهمان نوازی در چین، می بینیم که ویژگی های بازنگری هویت جعلی و انگیزه نهایی به طور مستقیم بر بی اعتمادی تاثیر می گذارد، که بیشتر منجر به ناراحتی روان شناختی مصرف کننده و تعامل در منفی الکترونیکی الکترونیکی می شود. به طور شگفت انگیز، ناراحتی روانشناختی مثبت بر روی اهداف خرید تکراری تاثیر می گذارد. تخصیص خرابی سرویس مثبت رابطه بین ویژگی های بازرس و بی اعتمادی را تعدیل می کند. ما در مورد مفاهیم نظری و مدیریتی مطالعه ما بحث می کنیم و با تایید محدودیت های تحقیق نزدیک می شویم.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png