عنوان انگلیسی مقاله:

Information thchnologiec: challenge and opportunity for modern managenment accounting systems

ترجمه عنوان مقاله: فن آوری های اطلاعات: چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری

رشته: مدیریت مالی و حسابداری

سال انتشار: 2004

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 19 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

http://modir3-3.ir/images/drtrans.png