عنوان انگلیسی مقاله:

The role of brand elements in destination branding

ترجمه عنوان مقاله: عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد

در این مقاله سهم عناصر نمادین نام مقصد، لوگو و شعار به ایجاد نام تجاری مقصد مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب مفهومی مدل توسعه یافته است که ترکیبی از پیشنهادات در مورد نقش و اهمیت عناصر برند نمادین برای نام های تجاری با ادبیات در مورد مقصد و نام تجاری محل، به ویژه در مورد روش مبتنی بر هویت اخیر برای قرار دادن مارک ها، طراحی شده است. این مقاله در زمینه تحقیقات حوزه ای است که چارچوب نظری را برای بررسی ادراکات بازدیدکنندگان یونان به کار می برد. اگر چه نام تجاری به طور مشخص تاثیر گذارتر است، اما سهم کل عناصر نمادین در نام تجاری ثابت شده است. این به این معنی است که مقصد باید جنبه های دیگری از جذابیت های نام تجاری را اولویت بندی کند.

کلید واژه ها: نام تجاری مقصد، برندهای محلی، هویت مقصد، نام تجاری، لوگو

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط