عنوان انگلیسی مقاله:

Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant

ترجمه عنوان مقاله: عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

رشته: مدیریت مالی و حسابداری

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

منبع: Management Accounting Quarterly, Winter 2011

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

http://modir3-3.ir/images/drtrans.png