عنوان انگلیسی مقاله:

Customer incivility and employees’ outcomes in the hotel: Testing the mediating role of emotional exhaustion

ترجمه عنوان مقاله: عدم اطمینان مشتری و بازخورد کارکنان در هتل: بررسی نقش میانجی از خستگی عاطفی

رشته: مدیریت، مدیریت گردشگری

سال انتشار: 2019

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده عدم اطمینان مشتری و بازخورد کارکنان در هتل

امروز شعار و موضع “همیشه حق با مشتری” است شعار منطقی ای است که توسط سازمان های خدمات دهنده مورد تاکید می باشد. با استفاده از نظریه حفظ از منابع (COR)، پژوهش حاضر، یک مدل تحقیقاتی را انجام می دهد که روابط میان نا هماهنگی مشتری (CIVT)، خستگی عاطفی (EEXT)، نیت های کاری (TINT) و رضایت شغلی (JSAT) را بررسی می کند. در مجموع 328 نفر از کارکنان تماس با مشتری در هتل های 4 و 5 ستاره در نیجریه شرکت کردند.

با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، یافته ها نشان می دهد که خستگی عاطفی، نا هماهنگی مشتری و نیت های کاری را افزایش می دهد، اما تأثیر مستقیمی بر رضایت شغلی ندارد. یافته ها نشان می دهد که خستگی عاطفی تا حدی اثر نا هماهنگی مشتری را بر روی نیت های کاری می گذارد در حالی که به طور کامل اثر نا هماهنگی مشتری را بر رضایت شغلی متمایز می کند. نتایج یافته ها پژوهش برای ادبیات و محدودیت ها مورد بحث قرار گرفته است.

مقاله فوق برگرفته از سایت ساینس دایرکت می باشد که دارای مدل مفهومی و پرسشنامه می باشد. که بصورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار داده شده است.

فهرست مقاله:

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه نیجریه
 • سابقه تئوری و توسعه فرضیه
 • خستگی عاطفی به عنوان یک واسطه
 • مدل مفهومی تحقیق
 • ابزار اندازه گیری
 • نا هماهنگی مشتری
 • خستگی عاطفی
 • نیت های کاری
 • رضایت شغلی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • نتیجه گیری
 • محدودیت های تحقیق

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط