عنوان انگلیسی مقاله:

Optimal dynamic marketing-mix policies for frequently purchased products and services versus consumer durable goods: A generalized analytic approach

ترجمه عنوان مقاله: سیاست های بهینه آمیخته بازاریابی پویا برای محصولات و خدمات اغلب خریداری شده در مقابل کالاهای بادوام مصرف کننده: یک رویکرد تحلیلی کلی

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2020

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

دانلود ترجمه مقاله

 

چکیده مقاله

مقاله isi آمیخته بازاریابی پویا برای محصولات و خدمات

مقاله isi آمیخته بازاریابی: این مقاله به توصیف کیفی سیاست های بهینه و قیمت گذاری و تبلیغات به همراه نسبت بهینه از کشش تبلیغاتی تقاضا به کشش قیمت آن در طول زمان می پردازد. این مشکل برای محصولات و خدمات خریداری شده (FPS) و همچنین کالاهای بادوام مصرف کننده (CDG) در هر دو بازار انحصاری و دو قطبی بررسی شده است. پویایی تقاضا، یادگیری هزینه و تخفیف سودهای آینده مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر این، هر دو روش حلقه باز و بازخورد برای توصیف و مقایسه سیاست های بهینه مشتق شده دنبال می شوند.

این مقاله با استفاده از یک روش تحلیلی برای توصیف سیاست های بهینه پویا در یک تنظیم کلی که از لحاظ ریاضیاتی قابل ردیابی است، به دنبال آنالیز مدل های خاص تر برای بدست آوردن بینش های مدیریتی اضافی ضمن حفظ درجه خاصی از کلیات است. سیاست های بهینه آمیخته بازاریابی FPS با همتایان CDG برای بازارهای انحصار طلب و دو قطبی متفاوت است. در حالی که به نظر می رسد که نسبت کشش تبلیغاتی با کشش قیمت توسط مجموعه قوانین مشابهی برای FPS و CDG اداره می شود، جهت تغییر چنین نسبت به مرور زمان متفاوت از یکدیگر است. پیامدهای مدیریتی و مسیرهای تحقیق آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه ها: بازاریابی، آمیخته بازاریابی، FPS و مدل های پویا CDG، حداکثر اصل، بازی های افتراقی

پروژه های مشابه

سفارش ترجمه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123