عنوان انگلیسی مقاله:

Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs

ترجمه عنوان مقاله: سبک شناختی خلاقیت و تعارض و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

Introduction Creativity cognitive style, conflict, and career success for creative entrepreneurs

مشاهده چکیده

مقدمه

صنایع خلاق نیروهای محرک در توسعه‌ی اقتصاد جهانی هستند (هنری و دیبرین، 2011). صنایع خلاق شامل طیف وسیعی از بخش‌ها نظیر هنر، پیشه‌گری، طراحی، مد، فیلمبرداری، تبلیغات، معماری، انتشارات، رسانه و میراث فرهنگی می‌شوند (DCMS، 2011). ایالات متحده بر نقش صنایع خلاق در ایجاد شغل، نوآوری منطقه‌ای و شمول اجتماعی صحه می‌گذارد، بنابراین این صنایع به وسیله‌ی ایجاد منافع اقتصادی و شغلی در بخش‌های خدماتی و تولیدی مرتبط، محرکی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد، درآمدزایی و تجارت هستند (ایالات متحده، 2010).

کارآفرینی، با وجود اهمیت رو به رشدش، هنوز در صنایع نوآور به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است (چاستون و سدلر-اسمیت، 2012). منظور از کارآفرینان خلاق در این مقاله، بنیان‌گذارانی هستند که کسب‌و‌کاری را در صنعت نوآور پایه‌ریزی کرده و در رأس امور آن قرار می‌گیرند. این مقاله با ترکیب نظریه‌های روان‌شناسی شناختی، مدیریت تعارض و ادبیات کارآفرینی بررسی می‌کند که سبک‌های شناختی خلاقیت کارآفرینان چگونه، با وساطت سبک اداره‌ی تعارض‌های درونی کارفرمایان و پیروان، بر روی موفقیت شغلی در صنایع نوآور تاثیر می‌گذارد.

شناخت کارآفرینی بر روی مدل‌های ذهنی کارآفرینان و نحوه‌ی ارتباط ویژگی های روانشناختی آن‌ها با فرایندها و خروجی‌های کارآفرینی تمرکز دارد. بر اساس مطالعات روان‌شناسان سازمانی، سبک شناختی یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی رفتار کاری است (آلیسون، چل و هایز، 2000؛ آرمسترانگ، کول و سدلر-اسمیت، 2012). سبک شناختی به تفاوت‌های افراد در ادراک، رفتار، حل مسأله، تصمیم‌گیری و برقراری ارتباط با یکدیگر اشاره دارد.

بررسی شناخت کارآفرینی مبنایی را برای شناسایی کسانی که می‌توانند نقش کارآفرینان موفق را ایفا کنند، مهیا می‌کند (آلیسون و همکاران، 2000).

ترجمه مقاله سبک شناختی خلاقیت و تعارض و موفقیت شغلی برای کارآفرینان خلاق

مطالب مرتبط