عنوان انگلیسی مقاله:

Governance structures and accounting at large municipalities

ترجمه عنوان مقاله: ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ

رشته: مالی و حسابداری

سال انتشار: 2003

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word & pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

چکیده مقاله

Absract Governance structures and accounting at large municipalities

مشاهده چکیده

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر (3/48 %) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 %) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. (ممتاز است) (ICMA ،2000). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

ترجمه ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری‌های بزرگ

 

 

مطالب مرتبط