عنوان انگلیسی مقاله:

A Strategic Approach For Learning Organizations: Mental Models

ترجمه عنوان مقاله: رویکردی استراتژیک برای سازمان های یادگیرنده: مدل های ذهنی

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله اثرات شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی

مدل های ذهنی که توسط سینگ در کتاب “رشته پنجم”  در سال 1990 منتشر و مکتوب شده است به عنوان روشی مناسب برای تفکر سازمان های یادگیرنده در هر مرحله از مدیریت ذکر شده است. در این مطالعه، نسلی از مدل ذهنی به گسترده تعریف شده و ابعاد مدل توضیح داده شده است. رابطه بین ستون چپ Argyris، با واقعیت و سازمان یادگیرنده در این مطالعه بیان شده است و متغیرهای این نظریه ها و ارتباطات آنها در سازمان ها، کیفیت ساخت مدل های ذهنی را به عنوان یک نتیجه افزایش داد.

کلید واژه ها: مدل های ذهنی، سازمان های آموزشی، تدوین استراتژی.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط