عنوان انگلیسی مقاله:

Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification

ترجمه عنوان مقاله: رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 37 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله رهبری تحول گرا، سازگاری و شغل سازی: نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی

در این مطالعه، هدف ما بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و کار حرفه ای است. ما پیش بینی می کنیم که رهبری تحول گرایانه باعث افزایش کارایی کارکنان (جستجوی منابع، جستجوی چالش ها و کاهش تقاضا) با افزایش سازگاری آنها خواهد شد. اما این رهبری تحول پذیر، زمانی که کارمندان دارای سطوح بالاتری از شناسایی سازمانی هستند کمتر موثر خواهد بود. ما داده ها را از 185 زیردستان و سرپرستان جمع آوری کردیم. ناظران ارزیابی رهبری تحول آفرینی و سازگاری با زیردستان خود را ارزیابی می کنند، و زیردستان خود را با مهارت کاری و شناسایی سازمانی ارزیابی می کنند.

نتایج حاصل از تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری، بخشی از فرضیه های ما را پشتیبانی می کند. به طور کلی، یافته های ما نشان می دهد که رهبری تحول گرایی با توسعۀ کارهای گسترش بیشتر (جستجوی منابع و جستجوی چالش ها) از طریق سازگاری همراه است، به ویژه برای کارکنانی که شناسایی سازمانی پایین تر دارند. ما نتیجه می گیریم که رهبری تحول گرا یک پیش داوری مهم از انطباق پذیری و کارآیی کارکنان در کار است.

کلید واژه ها: سازگاري كاركنان، تدوين شغل، شناسايي سازمان، رهبري تحول گرا

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط