عنوان انگلیسی مقاله:

Social media: Influencing customer satisfaction in B2B sales

ترجمه عنوان مقاله:  رسانه های اجتماعی: تاثیر رضایت مشتری در فروش B2B

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 35 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده تاثیر رضایت مشتری در فروش B2B

رسانه های اجتماعی اینگونه تغییر کرده اند که چگونه خریداران و فروشندگان تعامل می کنند و افزایش ارتباط (خریداران و فروشندگان) از طریق رسانه های اجتماعی می تواند نتایج مثبتی برای سازمان های فروش داشته باشد اگر فروشندگان از آن در تسهیل رفتارهایشان استفاده کنند. از طریق چشم انداز ایجاد ارزش، ما اثرات میانجیگری رفتارهای ارتباطی فروشنده را بین استفاده از رسانه های اجتماعی و رضایت مشتری بررسی می کنیم. با استفاده از داده های گزارش شده توسط فروشنده، در یک بستر B2B، ما از لحاظ تجربی مدل سازی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری را آزمایش می کنیم.
استفاده فروشندگان از رسانه های اجتماعی بر رفتار ارتباطات اطلاعات تأثیر می گذارد که پاسخگویی فروشنده و رضایت مشتری را افزایش می دهد. همچنین پاسخگویی فروشنده به رابطه مثبت با رضایت مشتریان است. یافته ها نشان می دهد که رسانه های اجتماعی نقش مهمی در انتقال اطلاعات به مشتریان دارند، اما به عنوان یک رفتار پیشگام در حال افزایش فروش برای افزایش رضایت مشتری، به جای یک عامل مستقیم. این باعث می شود تا مدیران به دقت ارزیابی اهداف مربوط به استفاده از رسانه های اجتماعی از نیروی فروش خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
کلیدواژگان: مدیریت فروش، فروش رسانه های اجتماعی، ارتباطات اطلاعاتی، رضایت مشتری
مقدمه مقاله

مقاله isi تاثیر رضایت مشتری در فروش B2B

رسانه های اجتماعی از طریق ظهور گوشی های هوشمند و رسانه های اجتماعی دنیای ما را تغییر می دهند این امر دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش کرده است. مشتریان به طور مرتب خواسته می شوند که «شرکت ها را در فیس بوک» لایک کنند، شرکت های «توییتر» را دنبال کنند یا از LinkedIn «اتصال» کنند. در نتیجه، مشتریان با شرکت ها بهتر ارتباط برقرار می کنند، بیشتر درباره انتخاب محصولات و قدرتمندتر شدن در رابطه با خریدار و فروشنده، آگاه هستند.

به طور کلی، استفاده از رسانه های اجتماعی در تعاملات مشتری، پیشرفت منطقی برای گسترش ارتباطات با مشتریان خود است. به عنوان مثال، رسانه های تجاری برای استفاده از رسانه های اجتماعی را تشویق می کنند که رسانه های اجتماعی برای کسب و کار مهم هستند زیرا آن را در ایجاد کسب و کار، افزایش ترافیک و ارائه بینش بازار کمک می کند.

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری