عنوان انگلیسی مقاله:

Presence of Social Client Relationship Management within the Nigerian Construction Industry

ترجمه عنوان مقاله: نقش مدیریت ارتباطات اجتماعی مشتری در صنعت ساخت و ساز نیجریه

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود اصل مقاله

قسمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله

مقدمه مقاله نقش مدیریت ارتباطات اجتماعی مشتری

ارتباط مشتری در هر صنعت یا کسب و کار، مانند تولید، مخابرات، یا ساخت و ساز، نمی تواند نادیده گرفته شود(۱). پایداری هر نوع کسب و کار بستگی به مشتریان آن دارد، زیرا اهمیت آنها به هیچ عنوان در مرحله دوم قرار نمی گیرد. بنابراین؛ سازمان های تجاری باید ارتباطات سالم با مشتریان خود داشته باشند. پریس و شافی (۲) عقیده داشته اند که یک رابطه بین مشتری همراه یک سازمان از نقطه تماس همراه سازمان اغاز شود تا که بخش جدایی ناپذیر از سازمان شود. خدمات مشتری نباید محدود به انتخاب بعد از خدمات و مدیریت در شکایات به تنهایی باشد؛ اما به جای ان؛ بلکه انها باید یک دسته بندی از یک سازمان دهندی در نحوه زندگی – روابط مشتری باشد به طوری که سازمان را به یک چشم اندازی از مشتری ها تبدیل نماید(۳).

از این ادعا گواهی شده است که نیاز به اولویت بندی به اهمیت مشتری بیشترین اهمیت را دارد. بومپولیس و بوتسوکی (۴) بیان کرده اند که جنبه هایی از مدیریت روابط مشتری CRM در دهه ۱۹۹۰ در یک تلاش برای ارتقای روابط سازمان ها و مشتری و برای رفع شکاف موجود در ان منطقه ظهور پیدا کرد. از زمان اغاز انها؛ مفهوم CRM نه تنها در دنیای کسب و کار دارای اهمیت است بلکه توجه دانشگاهی را به عنوان یک ناحیه جدید از تحقیقات جالب به خود جلب کرده است(۵). در یک زمینه مشابه؛ نویسندگان (۴) CRM را به عنوان یک تقریبی مطرح می کنند که به علت نیاز به ایجاد در محیط کسب و کار ظاهر شده است که برای مدیریت بهتر مشتری اجازه داشته باشد.

ترجمه مقاله مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند