عنوان انگلیسی مقاله:

Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior

ترجمه عنوان مقاله: درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

رشته: مدیریت رفتارسازمانی، مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود اصل مقاله

قسمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله

مقدمه مقاله درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی

اگر چه رضایت ارتباطات (CS) و رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) جز الزامات مدیریتی و ارتباطاتی برای دانشمندان و محققین هستند. اما رابطه ی بین این دو سازه ی چند بعدی، همچنان نامشخص است. بر خلاف تعامل موجود میان رهبر – اعضا که بر تبادل اطلاعات بین کارکنان و سرپرست هایشان متمرکز است، CS به درجه ای اشاره دارد که در آن، کارکنان از روابط و کار در محیط ارتباطی رضایت دارند. رضایت از ارتباطات سازمانی، باعث اثربخشی سازمانی می شود، و می توان گفت که یک پیش بینی کننده ی قوی از نتایج از جمله: عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی است.

رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری است که فراتر از وظایف شغلی تعریف شده است و همچنین به منظور اثر بخشی و دست یابی به اهداف، ضروری می باشد. با وجود مطالعات متنوع در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی یک بررسی از ادبیات مقاله ها، نشان می دهد که محققانی که فرآیند های سازمانی را بررسی می کنند ممکن است رضایت کارمندان را از شیوه های ارتباطات سازمان نادیده بگیرند. تا به امروز، تعداد کمی از پژوهشگران ارتباط بین رضایت ارتباطات و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کرده اند. بنابراین، ارتباط بین دو سازه همچنان حوزه ی ناشناخته ای در رفتار سازمانی است و به صورت غیر واضح باقی مانده است. اینکه ارتباطات و رفتار عادلانه به طور قابل توجهی در پیش بینی رفتار و عملکرد کارکنان تاثیر دارد، غیر قابل انکار است.

درک ارتباط بین رضایت ارتباطی، درک عدالت و رفتار شهروندی سازمانی