عنوان انگلیسی مقاله:

Relationship between FDI, foreign ownership restrictions, and technology transfer in the resources sector: A derivation approach

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع

رشته: مدیریت صنعتی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

منبع: ساینس دایرکت و الزویر

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

مشاهده ترجمه چکیده

نتیجه گیری

در این مقاله، ما اثرات خروجی FDI، انتقال تکنولوژی به وسیله شرکت های چند ملیتی خارجی دارای ساختار های بازار مختلف و سیاست های FDI را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یک شیوه که دولت کشور میزبان ممکن است به وسیله آن این اثرات را کاهش دهد اعمال محدودیت های مالکیت خارجی است. با این حال، محدودیت های مالکیت خارجی باعث کاهش میزان انتقال تکنولوژی می شود و این کار به وسیله شرکت های چند ملیتی خارجی و اثر خالص محدودیت سهام بر رفاه کشور میزبان باشد که منفی است. اغلب دولت ها نیاز دارند که شرکت های خارجی با شرکت های محلی سرمایه گذاری مشترک داشته باشند.

ما دریافتیم که بخش هایی با هزینه بالاتر در انتقال تکنولوژی و سطح پایین تر رقابت محصول در بازار دولت ممکن است رفاه کشور میزبان را بوسیله اعمال سهام در سرمایه گذاری مشترک بهبود می بخشند. یک اقدام مشابه نیز در سال 1984 بوسیله دولت نروژ انجام شد. دولت سهم مالکیت را به صورت قابل توجهی از استاتویل گرفت و شروع به سهامداری کرد. و این کار از طریق وزارت نفت و انرژی انجام می شود. در نیجریه کمیته پیاده سازی رفورم نفت و گاز (OGIC) یک چارچوب مشابه را برای صنعت نفت و گاز نیجیریه مطرح کرد اما توصیه های سیاسی اعمال نشد. یک دلیل که ممکن است شرکت نفت و گاز نیجیریه بخواهد بر مبنای آن از پیاده سازی این سیاست جلوگیری کند کاهش سودش است.

ترجمه مقاله: رابطه بین FDI، محدودیت های مالکیت خارجی و انتقال فناوری در بخش منابع: یک رویکرد اشتقاقی