عنوان انگلیسی مقاله:

The Relationship between Emotional Intelligence and Interpersonal Communication Skills in Disaster Management Context: A Proposed Framework

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه مدیریت بحران: ارائه مدل مفهومی

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان مقاله

 

چکیده مقاله

چکیده مقاله رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه مدیریت بحران

هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه مدیریت بحران در مالزی و ارائه یک چارچوب مفهومی برای تحقیقات آتی است. این مقاله همچنین در مورد برخی مطالعات قبلی در زمینه هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی بین فردی و مدیریت بلایا در مالزی که ساخت چارچوب مفهومی را تشکیل می دهند، مورد بحث قرار می گیرد. هدف اصلی این چارچوب، تعیین رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه مدیریت بحران مالزی است.

کلید واژه ها: هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی بین فردی، مدیریت بحران

مقدمه مقاله

مقدمه رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی بین فردی در زمینه مدیریت بحران

مدیریت بحران می تواند به عنوان تابع مدیریتی مطرح شود که با ایجاد چارچوب در جوامع برای کاهش آسیب پذیری برای مقابله با فاجعه (MENA، 2008) توصیف می شود. چهار اصل مدیریت بحران وجود دارد: از جمله؛ جامع، پیشرفته، یکپارچه و حرفه ای. ریوز (2011) توضیح می دهد که اولین اصل مدیریت بحران این است که مدیران فاجعه باید همه خطرات، تمام مراحل، همه ذینفعان و همه تاثیرات مربوط به بلایا را در نظر بگیرند.

اصل دوم در مورد مدیران فاجعه است. پیش بینی در مورد بلایای آتی برای پیشگیری و اقدامات پیشگیرانه برای ایجاد جوامع انعطاف پذیر و فاجعه بار.

اصل سوم درمورد وظیفه مدیران فاجعه است تا اطمینان از وحدت تلاش در میان تمام سطوح دولت و تمام عناصر جامعه. اصل نهایی مدیریت بحران، ارزش مدیریت مدیران فاجعه را بر مبنای رویکرد علمی و دانش مبتنی بر آموزش، آموزش، تجربه، عمل اخلاقی، نظارت عمومی و بهبود مستمر، توضیح می دهد. هدف از اصول مدیریت بحران این است که سازمان ها و جامعه می تواند با هم کار کند تا با بروز فاجعه ای مواجه شود که ممکن است بر جنبه های جسمی و روحی جامعه تاثیر بگذارد (Pathirage، Baldry & Seneviratne، 2010).

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png