عنوان انگلیسی مقاله:

Brand worlds: Introducing experiential marketing to B2B branding

ترجمه عنوان مقاله: دنیای برند: معرفی بازاریابی تجربی به نام تجاری B2B

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله دنیای برند: معرفی بازاریابی تجربی به نام تجاری B2B

ابزار بازاریابی تجربی و تجربیات فوق العاده ای که آن ها ارائه می دهند، یکی از قوی ترین ابزار تبلیغاتی در B2C هستند. به عنوان مثال، به عنوان دنیای برند، آن ها نیز در عمل بازاریابی B2B وجود دارند، اما تنها از دیدگاه نام تجاری B2B توجه خاصی را به خود جلب کرده اند. تفاوت بین نام تجاری B2C و B2B باعث ایجاد سوالاتی در مورد این موضوع می شود. ما بر اساس یک نمونه جامع از 37 مصاحبه کارشناس متمرکز داریم که شامل دیدگاه شرکت های عامل، بازدید کنندگان کسب و کار و طراحان نمایشگاه می شود. ما متوجه می شویم که جهان های مارک دار B2B به طور معنی داری از معادلات B2C خود در چندین جنبه متفاوت هستند، اما تکنیک های تجربی مشابهی را اعمال می کنند.

انگیزه های شرکت های عامل بر ارائه تجربیات محصول زنده برای توضیح محصولات پیچیده و ایجاد آگاهی محصول تمرکز می کنند. بازديد کنندگان B2B انتظار دارند که از مزايای هودينالي کار آمدتري برخوردار باشند و اين بازديد از آن ها در فعاليت هاي تجاري خود است. فواید موفقیت تجربه و ادراک عمل بین بازدید کننده، کارکنان نام تجاری و محیط فیزیکی، در چگونگی ایجاد تجارب جهانی مارک تجاری B2B، هسته اصلی هستند. تحقیقات ما نقش مهم و طبیعت مارک های تجاری B2B را به عنوان «کارت های کسب و کار» سه بعدی نشان می دهد، که در آن روابط شروع و ساخته می شوند.

واژگان کلیدی: دنیای برند، B2B، نام تجاری، بازاریابی تجربی، رابطه احساسی

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png