عنوان انگلیسی مقاله:

Service customer orientation and social sustainability: The case of small medium enterprises

ترجمه عنوان مقاله: خدمات مشتری مداری و پایداری اجتماعی: مورد شرکت های کوچک و متوسط

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2020

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

دانلود ترجمه مقاله

 

چکیده مقاله

مقاله isi خدمات مشتری مداری و پایداری اجتماعی

پایداری اجتماعی موضوعی پیچیده با مؤلفه های در هم تنیده اما متمایز است. این مقاله پایداری اجتماعی را به عنوان یک خروجی کارمند، نتیجه مشتری و نتیجه سازمانی می سنجد. برای آزمایش مدل رابطه استراتژی-پایداری، این پژوهش جهت گیری خدمات مشتری به عنوان استراتژی مربوطه را بررسی می کند. با استفاده از یک نمونه از 400 شرکت های کوچک و متوسط در بخش خدمات، نتایج نشان می دهد که کلیه روابط مستقیم و غیرمستقیم بین خدمات مشتری مداری و سه شاخص پایداری اجتماعی قابل توجه است.

کلید واژه ها: پیامد مشتری، پیامد کارمندان، پیامد سازمانی، نمای مبتنی بر منابع (RBV)، خدمات مشتری مداری، پایداری اجتماعی

مقدمه مقاله

عناصر ارزش ویژه برند مقصد

مقدمه

مقاله isi خدمات مشتری مداری و پایداری اجتماعی: در دنیای امروز، سازمان ها به طور فزاینده به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی با ادغام پایداری در استراتژی شرکتی خود هستند. در بیشتر موارد، مراکز گفتمان پایداری در معیارهای خط سه گانه با اهداف هدفمند اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارند (بانسال، 2005). با این حال، بخش عمده ای از تلاش های عمومی و تجاری روی موضوعات اقتصادی و زیست محیطی متمرکز است. گزارش شده است که این موضوعات عناصر اجتماعی مباحث پایداری را تحت الشعاع قرار می دهد (اجمل، خان، حسین، و هلو، 2017).

استیک و راندز در سال 1995 ادعا می کنند که پایداری توانایی یک یا چند موجود  به طور مستقل یا مشترک، در درازمدت وجود دارد و به سعادت می رسد. با نگاه به کارمندان و مصرف کنندگان، روند رو به رشد جنبه های اجتماعی پایداری وجود دارد. (پففر، 2010). از این طریق، پایداری اجتماعی چهره کارمندان، مشتریان و سازمان را در بر می گیرد که می تواند منجر به عملکرد سازمانی قوی تری شود (اورلیتزکی، اشمیت و رینز، 2003). بر این اساس ، این تحقیق از پایداری اجتماعی به عنوان یک منبع استراتژیک در دستیابی به مزیت رقابتی در سازمان ها استفاده می کند. این متن به جنبه اجتماعی پایداری از یک دیدگاه محدود نمی پردازد، بلکه با بررسی کارمندان، متولیان امر و سازمان ها، آن را به طور گسترده تری مشاهده می کند.

حفظ پایداری طولانی مدت سازمان

در حفظ پایداری طولانی مدت سازمان، استراتژی سازمانی نقش مهمی ایفا می کند. توانایی اصلی عامل اصلی این استراتژی است. با استفاده از این، ما محرکی را تحت تأثیر قرار می دهیم که در پایداری اجتماعی در جهت گیری مشتری خدمات ما (SCO) تأثیر دارد. در این مطالعه، پایداری اجتماعی سازمان به چارچوب های اساسی سازمان های خدمات محور در رابطه متقابل مداوم بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات اشاره می کند. ارتباط با مشتریان منبع مهمی از شناخت هویت های مختلف اجتماعی است (رولی و مولدووا ، 2003). به همین ترتیب، سازمان ها با تأمین نیازهای مشتری نه تنها نیازهای اقتصادی خود را برآورده می کنند بلکه خواسته های اجتماعی را نیز برآورده می کنند (گلهارد و فون دلفت ، 2016).

مدل مقاله

خدمات مشتری مداری و پایداری اجتماعی

مدل خدمات مشتری مداری و پایداری اجتماعی

سفارش ترجمه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط