عنوان انگلیسی مقاله:

Consumer advocacy for luxury brands

ترجمه عنوان مقاله: حمایت مصرف کنندگان از نام های تجاری لوکس

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله حمایت مصرف کنندگان از نام های تجاری لوکس

این مقاله به دنبال حمایت مصرف کننده برای نام های تجاری لوکس در رابطه با رضایت از نام تجاری، وفاداری نام تجاری و دلبستگی نام تجاری لوکس است. داده های پژوهش با استفاده از پانل مصرف کنندگان آنلاین (393 نفر) در کشور استرالیا جمع آوری شده است و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. وابستگی نام تجاری لوکس تاثیر شدیدی بر حمایت مصرف کننده نسبت به رضایت از نام تجاری و وفاداری به نام تجاری دارد. در کنار نقش واسطه ای وفاداری نام تجاری، در حمایت و طرفداری نام تجاری موانع مصرف کنندگان کالای لوکس در طرفداری و حمایت از نام تجاری در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

نتایج حاصل از پژوهش برای دانشگاهیان و کارشناسان خبره مورد استفاده خواهد بود. همچنین در این مقاله وفاداری نام تجاری متغیر واسطه ای بین رضایت نام تجاری در حمایت و طرفداری نام تجاری از سوی مصرف کننده می باشد. نتایج همچنین حاکی از تاثیر رضایتمندی قابل توجه نام تجاری بر دلبستگی به نام تجاری از سوی مصرف کنندگان دارد. همچنین رضایتمندی برند تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری برند دارد. رضایتمندی مصرف کننده تاثیر مثبتی بر حمایت مصرف کنده از نام تجاری دارد. وفاداری نام تجاری ارتباط مثبتی بین دلبستگی نام تجاری و حمایت از مصرف کنندگان را افزایش خواهد داد. همچنین وابستگی نام تجاری لوکس تاثیر مثبتی بر وفاداری برند دارد. وابستگی نام تجاری لوکس تاثیر مثبتی بر حمایت مصرف کننده دارد.

کلید واژه: حمایت از مصرف کننده، دلبستگی نام تجاری لوکس، رضایت نام تجاری، وفاداری نام تجاری، نام تجاری لوکس

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط