عنوان انگلیسی مقاله:

The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization

ترجمه عنوان مقاله: جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

Absract The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization

At present the organizations of public sector are operating in the dynamical environment that forces the organizations to adjust to the constantly changing environmental conditions. The measurement of organization’s performance has been understood as one of management functions, however at present it is analyzed as the independently developing branch of science.

In order to measure performance of public sector’s organizations, it is very important to apply suitable performance measurement methods. This article analyzes the possibility to apply the complex combination of performance measurement methods known in business sector and applied in public sector sometimes, as this combination would help to focus on the core decisions of the organization in public sector, induce development of internal processes, increase the employees’ motivation for improvement and would serve as a tool to define the entity’s improvement as any organization cannot work effectively and objectively without measuring its performance.

Keywords: corporate finance, dividend policy, emerging markets, Warsaw Stock Exchange

مقدمه مقاله

Introduction The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization

The notion that dividends policy is an important aspect of corporate finance and it has implications for many group of company’s stakeholders (investo rs, managers, lenders) is not new. The discussion on its relevance has been ongoing since the pioneering works of Gordon (1959), Lintner (1956, 1962) and Miller and Modigliani (1958, 1961). Black (1976) wrote that “the harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with pieces that just do not fit together”. ince the mentioned work of Black, dividend payout policy has been the primary puzzle in corporate finance.

ترجمه مقاله جنبه های اندازه گیری عملکرد در سازمان بخش دولتی