عنوان انگلیسی مقاله:

Hotel image and reputation on building customer loyalty: An empirical study in Macau

ترجمه عنوان مقاله: تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری: مطالعه تجربی در ماکائو

رشته: مدیریت بازاریابی، مدیریت گردشگری

سال انتشار: 2019

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

تصویر و شهرت هتل در ایجاد وفاداری مشتری

چکیده

امروزه رابطه بین تصویر شرکت و یا شهرت شرکت به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است، زیرا بیشتر مطالعات تنها به طور جداگانه ایمیج یا شهرت خود را تحلیل می کنند. این مطالعه با هدف بررسی نقش ایمیج و شهرت با بررسی تأثیرات آنها در فرآیندهای ایجاد وفاداری مشتری نسبت به هتل انجام شده است. این شامل بررسی رابطه بین تصویر هتل، کیفیت خدمات، ارزش درک شده، رضایت مشتری، شهرت هتل، تعهد مشتری و وفاداری مشتری است. داده های جمع آوری شده از 442 پاسخ دهندگان با استفاده از تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تست سوبل برای بررسی اهمیت تأثیرات میانجی گری در مورد دو متغیر مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تصویر هتل در ذهن مشتری پیش از شهرت هتل است و تمام عوامل فوق نقش مهمی در ایجاد وفاداری مشتری ایفا می کنند. این یافته ها به بازاریابان هتل ها کمک می کند تا یک تصویر مناسب برای ایجاد شهرت برای ارتقای وفاداری مشتری ایجاد کنند.

مقاله فوق برگفته از سایت ساینس دایرکت برای سال انتشار 2019 می باشد. که دارای مدل مفهومی و پرسشنامه و فرضیه ها فرعی و اصلی که 1 فرضه اصلی و 8 فرضیه فرعی مربوط می باشد. از این مقاله به عنوان مقاله بیس برای پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی نیز می توان استفاده نمود. زیرا دارای دو وجهه مهم موضوع برای کار پایان نامه بروز بودن و دارای مدل مفهومی بودن می باشد.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png