عنوان انگلیسی مقاله:

Combining contemporary and traditional project management tools to resolve a project scheduling problem

ترجمه عنوان مقاله: ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه

رشته: مدیریت پروژه

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود اصل مقاله

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

هدف مقاله ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل مشکلات زمانبندی پروژه

 ما در این مقاله یک پروژه ساخت و ساز را بررسی می کنیم که در ارتباط با ساخت شالوده های بتنی (دال) برای سه ساختمان در یک مجموعه شهرک اداری است. پس از تهیه فهرست فعالیت پروژه، داده ها وارد MSP می شود و زمان بندی اولیه پروژه آماده بازرسی می شود. وقتی مشتری به پیمان کار ساخت اطلاع داد که زمان بندی باید کوتاه شود دریافتیم که MSP نمی تواند به حل مسائل خاص ما برای موازنه زمان / هزینه کمک کند. بنابراین برای حل موازنه زمان / هزینه در مدل های شبکه پروژه به روش قدیمی برنامه ریزی خطی باز گشتیم.

اما جستجوی ما در منابع در مورد مدل موازنه زمان / هزینه برای یک شبکه پروژه ایجاد شده در قالب نمودار پیش نیازی با چنین مدلی مواجه نشد. در نتیجه برای حل مسأله این زمان بندی ساخت و ساز یک مدل جدید برنامه ریزی خطی مسأله موازنه زمان/ هزینه را برای پروژه های مدل سازی شده با استفاده از قالب نمودار پیش نیازی ایجاد می کنیم. همان طور که [17] بیان می کند جالب است که راه حل مسأله زمانبندی ساخت دال ها به دلیل ترکیب روابط پیش نیازی شروع به شروع (SS) و پایان به پایان (FF) در میان فعالیت های پروژه آثار غیر عادی را نشان می دهد که گاهی مستلزم آن است که به منظور کوتاه کردن مدت پروژه، فعالیت های خاص (که زودتر شروع شده اند) طولانی تر شوند.

http://modir3-3.ir/images/drtrans.png

مطالب مرتبط