عنوان انگلیسی مقاله:

Performance of green supply chain management: A systematic review and meta analysis

ترجمه عنوان مقاله: عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی قاعده مند و یک فرا تجزیه و تحلیل

رشته: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود اصل مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز

مقدمه مقاله عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز

این روزها، مردم بیشتر آگاهی در مورد تغییرات آب وهوایی و پایداری محیطی دارند. نگرانی های روز افزون در رابطه با محیط زیست در بازارهای مصرفی و همچنین فشار روبه رشد قوانین دولتی در حال حاضر فعالیت روزانه شرکت ها را از لحاظ اکولوژیکی مدیریت نموده و تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه براین، هزینه، زمان و کیفیت در شرکت های امروزی باید بتواند منجر به بهبود عملکرد سبز آنها به عنوان یک اولویت رقابتی اساسی در کسب و  کارشان باشد. در سالهای قبل، شرکت ها با اندازه گیری شرایط سبز داخلی مانند تمرکز بر کنترل آلودگی جهت کاهش اثرات زیست محیطی تولیدات خود بوده اند. به تازگی عملیات های خارجی نیز به طور گسترده ای اجرا شده اند.

زیرا آن ها فهمیدند که بحران زیست محیطی در سایر شرکت ها نیز می تواند منجر به اختلالات در طول زنجیره تامین شده و آسیب را به دنبال داشته باشد. بنابراین مدیریت زنجیره تامین پس از آن به عنوان یک موضوع مهم بروی آن تمرکز نمود که در آن نیاز به تصمیماتی بود که در کل زنجیره تامین اعمال شود. در طول دهه گذشته، محققان تحقیقات نسبی را انجام داده اند. و یکی از جریان های اصلی این است که به طور تجربی عملکرد مدیریت سبز را در زنجیره تامین را بررسی کنند. که جهت ارائه به شرکت ها با راهنمایی های سازنده جهت تصویب شیوه های خاص بوده است.

ترجمه مقاله عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی قاعده مند و یک فرا تجزیه و تحلیل

مطالب مرتبط