عنوان انگلیسی مقاله:

Conflicting Objectives within the Board: Evidence from Overlapping Audit and Compensation Committee Members

ترجمه عنوان مقاله: تداخل اهداف در هيئت مديره: شواهدی از همپوشانی وظايف هيئت حسابرسي واعضای هیئت غرامت گیرنده

رشته: مالی و حسابداری

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

منبع: International Paper

نوع فایل: word & pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان اصل و ترجمه مقاله

ترجمه نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری

ما بررسی میکنیم که ایا اعضای هیت مدیره که در هر دو کمیته حسابرسی و همچنین در کمیته جبران خسارت بعنوان مدیر عامل شرکت هستند طرح غرامت بمنظور کاهش نظارت بر تلاشهای بعدی است که آنها بعنوان اعضای کمیته حسابرسی انجام میدهند. پژوهشهای اخیر بر مبنای انگیزه های تجربی که مبتنی بر مقاله های نظری است(لائوکس در سال 2008) که نشان می دهد چنین مواردی در تضاد منافع بوجود می آید.

نتایج ما نشان میدهد که تعدادی از تداخلات در جبران خسارت و کمیته حسابرسی کاربران مربوط به تناسب پایین انگیزه مدیر عامل دارد. این یافته ها مطابق با پیش بینی ما است که تداخل اعضا تمایل کمتری به پرداخت تشویقی دارند که به خطر پایینی توسط مدیر عامل منتهی میشود . بعلاوه در تجزیه و تحلیل مشاهده میکنیم که تعدادی از تداخلات برای جبران خسارت و کمیته حسابرسی تصادفی نیستند. ما مشاهده میکنیم که ساختار آنها شامل اندازه هیت مدیره و تعداد اعضای مستقل ارتباط معکوسی با تداخلات کمیته دارد.

در مقابل, اندازه کمیته بستگی به تعداد اعضا دارد که مثبت ارزیابی شده است. این نمایانگر عواقب و پیامدهای مفاهیم و ساختار هیت مدیره داخلی در کارکرد کمیته است. نتایج بدست آمده منجر به تعدادی از مفاهیم منظم هیت مدیره و همچنین تاکید بر تحقیقات بیشتری دارد. بویژه هیت مدیره شرکتها ی دولتی باید انگیزه شخصی اعضا را داشته باشند و تحت تاثیر تصمیم گیری درست قرار گیرد. این درک بطور بالقوه میتواند منجر به تغییرات در ترکیب هیات مدیره داخلی و تکالیف کمیته شود. ناظرها ممکن است همچنین نیاز به تعریف دوباره استقلال داشته باشند که ایا خطر برای اعضا واقعیت دارد یا هیت مدیره بایدمقررات بیشتری را ارائه دهد. علاوه بر این تحقیقات دانشگاهی میتواند در ساختار هیت مدیره داخلی و تصمیمات کمیته کارکرد کلی را ارزیابی کند.

 

 

مطالب مرتبط