عنوان انگلیسی مقاله:

Brand experience and consumers’ willingness-to-pay (WTP) a price premium: Mediating role of brand credibility and perceived uniqueness

ترجمه عنوان مقاله: تجارب برند و تمایل مشتریان به پرداخت حق بیمه: نقش میانجی اعتبار نام تجاری و انحصار درک شده

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله تجارب برند و تمایل مشتریان به پرداخت حق بیمه : نقش میانجی اعتبار نام تجاری و انحصار درک شده

تجربه نام تجاری برای افزایش سودآوری، جذابیت رو به رشد رو در بر دارد. این تحقیق مدل مفهومی را بررسی می کند که تجربیات تجربی بر روی این که چگونه تجارب برند (WTP) قیمت یک حق بیمه را تحت تاثیر قرار می دهد، به عنوان میانجی از اعتبار نام تجاری و انحصار درک شده تاثیر می گیرد. بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از 405 خریداران جدید خودرو به این نتایج رسیدیم که تجربه نام تجاری بر روی تمایل مشتریان به پرداخت حق بیمه به طور مستقیم و همچنین غیر مستقیم از طریق اعتبار نام تجاری و انحصار درک شده تاثیر می گذارد. این تحقیق در حوزه بازاریابی تجربی، مدیریت برند و استراتژی قیمت گذاری نقش دارد و بینش عملی را برای عمل مدیریت ارائه می دهد.

کلید واژه ها: تجربه تجاری، اعتبار نام تجاری، بازاریابی تجربی، انحصار درک شده، تمایل به پرداخت حق بیمه

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط