عنوان انگلیسی مقاله:

Effects of brand attitude and eWOM on consumers’ willingness to pay in the banking industry: Mediating role of consumer-brand identification and brand equity

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر نگرش برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت در صنعت بانکی: نقش میانجی شناسایی نام تجاری مصرف کننده و ارزش ویژه برند

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله تاثیر نگرش برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت در صنعت بانکی: نقش میانجی از شناسایی نام تجاری مصرف کننده و ارزش ویژه برند

امروزه صنعت بانکی با چالش های بسیاری مواجه است. این صنعت بسیار رقابتی، پیچیده و پویا در نظر گرفته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نگرش برند (BAtt) و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی (eWOM) بر تمایل مشتریان برای پرداخت هزینه ها (WTPp) در صنعت بانکی بوده است. مدل مفهومی پیشنهاد شده شامل واسطه کامل شناسایی نام تجاری (برند) مصرف کننده و ارزش ویژه نام تجاری مبتنی بر مصرف کننده می شود.

داده ها با استفاده از یک نظرسنجی اینترنتی توزیع و جمع آوری شد که از میان مشتریان بانکی را شامل می شد که مجموعا 280 پاسخ معتبر دریافت و برای تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج حاصل از این فرایند مورد بررسی قرا گرفت، که فرایند نشان می دهد که نگرش برند و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی منجر به تمایل مصرف کننده به پرداخت بانکی گردیده است. این مطالعه پیامدهای مهمی نیز برای نظریه و عمل دارد.

کلمات کلیدی: تمایل به پرداخت، تبلیغات دهان دهان الکترونیکی، صنعت بانکداری، شناسایی مصرف کننده نام تجاری، ارزش برند مبتنی مصرف کننده، نگرش نام تجاری

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط