عنوان انگلیسی مقاله:

Impact of top management leadership styles on ERP assimilation and the role of organizational learning

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب نیروی انسانی و نقش یادگیری سازمانی

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله تاثیر سبک رهبری مدیریت ارشد بر جذب نیروی انسانی

ما یک مدل نظری از نحوه شکل گیری سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی را در جذب برنامه ریزی منابع انسانی ایجاد کردیم و این مدل را با داده های جمع آوری شده از سازمان هایی که سیستم ERP را برای حداقل 1 سال استفاده می کردند، مورد آزمایش قرار دادیم. دریافتیم که رهبری تحول گرا بر یادگیری سازمانی تأثیر قوی داشت اما با فرهنگ یادگیری مواجه شده است و رهبری عملیات در یادگیری سازمانی ضعیف و مستقیم است. این نتایج چشم اندازهای جدیدی را در مورد تئوری تسویه پذیری برنامه ریزی منابع انسانی ارائه می دهد و برای مدیریت رفتار برتر برای دستیابی به رفتارهای رهبری خاص جهت دستیابی به دست یافتن به برنامه ریزی منابع انسانی و موفقیت در برنامه ریزی منابع انسانی دراز مدت، هدایت می دهد.

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا، رهبری عملیاتی، فرهنگ یادگیری سازمانی، تسخیر برنامه ریزی منابع انسانی، یادگیری بهره وری، یادگیری اکتشافی

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط